Podręczniki szkolne nie odejdą do lamusa

Współcześnie uczniowie mają do dyspozycji różne źródła informacji. Nie muszą ograniczać się do podręczników szkolnych. Wielu preferuje naukę np. z filmów czy poprzez aplikacje edukacyjne. Czy to oznacza, że trakcyjne podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) zupełnie wyjdą z użycia?

Rola podręcznika w aktywnym uczeniu się

Podręczniki szkolne to sposób na to, żeby uczeń w aktywny sposób angażował się w pracę z tekstem. To nie to samo, co informacje odbierane pasywnie z filmu oglądanego w Internecie. Praca z podręcznikiem wymaga skupienia uwagi, ciszy, umiejętności szybkiego czytania oraz rozumienia tego, co się czyta. Kiedy uczeń pracuje samodzielnie z podręcznikiem, jego umysł zmuszony jest do aktywnego przetwarzania informacji zawartych w tekście, tabelach, na rysunkach.

Podręcznik ma funkcję aktywizującą, gdyż podczas pracy z tekstem uczeń nie jest prowadzony “za rękę”. Być może dlatego właśnie taka samodzielna praca sprawia wielu uczniom trudności. Osoba czytająca musi zrozumieć znaczenie każdego fragmentu, wyselekcjonować informacje najważniejsze i warte zapamiętania, dostrzegać powiązania między opisanymi faktami.

Można powiedzieć, że podręczniki szkolne stanowią zaporę przeciwko głównym negatywnym tendencjom cywilizacji. Skłaniają do obcowania z wiedzą, poświęcania uwagi szczegółom, do tego, aby przeznaczać na naukę niezbędny czas. Uczą one cierpliwości, wnikliwości, intelektualnego zaangażowania.

Skuteczna praca z podręcznikiem

Rodzice często nie rozumieją tego, że nauka szkolna może i powinna stanowić dla dziecka wyzwanie. Odrabianie prac domowych nie jest rolą rodzica. W wypadku pracy z podręcznikami szkolnymi, uczeń musi podjąć wysiłek zrozumienia, a do pomocy rodziców uciekać się tylko wtedy, gdy naprawdę nie może poradzić sobie sam.

Aby praca z podręcznikiem szkolnym była skuteczna, wymagana jest pewna gotowość intelektualna ze strony ucznia. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat przyzwyczajać dziecko do czytania, małymi kroczkami i na miarę jego możliwości. Osoba ucząca się powinna mieć dostęp do objaśnień niezrozumiałych słów. Używany podręcznik powinien prezentować informacje w różnych formach, na przykład na mapach czy diagramach. Czcionka powinna być wyraźna, a estetyka przyjazna.

Nie można się całkowicie zgodzić ze stwierdzeniem, że książki elektroniczne wyprą drukowane podręczniki szkolne. Mimo że różne osoby narzekają na ciężar podręczników szkolnych, tradycyjna, fizyczna książka nadal jest użytecznym nośnikiem informacji. Dla wielu uczniów fakt, że mogą mieć książkę w ręku, poczuć fakturę papieru, przyklejać kolorowe zakładki itd., jest dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zapamiętywaniu.

Dzieci zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com